ขนแปรง

วัสดุ วัสดุทั่วไปที่ใช้เป็นขนแปรง แบ่งออกได้เป็น 3ประเภทใหญ่ ได้แก่ ขนแปรงโลหะ เช่น เหล็ก, ทองเหลือง, สแตนเลส ขนแปรงพลาสติก เช่น ขนแปรงไนลอน, ขนแปรงพีพี ขนแปรงธรรมชาติ เช่น ขนม้า, ขนแพะ, ขนหมู, ขนแทมปิโก, เส้นใยมะพร้าว ขนาดและความยาวขนแปรง ในวัสดุขนแปรงชนิดเดียวกัน ขนแปรงที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีความแข็งมากกว่าขนแปรงเส้นเล็ก แปรงที่มีขนสั้นกว่า จะมีความแข็งมากกว่าแปรงที่ขนยาว และนอกจากนี้ แปรงที่มีปริมาณขนแปรงมากหรือความหนาแน่นสูง จะมีความแข็งมากกว่าอีกด้วย