การตรวจสอบและติดตั้งล้อหินเจียร

ตรวจสอบการร้าว

ในขณะใช้งาน ล้อหินเจียรจะหมุนด้วยความเร็วรอบสูง หากหินที่นำมาใช้เนื้อหินมีการร้าว แรงหนีศูนย์ที่เกิดขึ้นขณะหมุนอาจทำให้ล้อหินเจียร เแตกออกเป็นชิ้นๆ ในขณะที่หมุนอยู่ด้วยความเร็ว หินที่แตกออกจะถูกเหวี่ยงออกไปโดยรอบซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่โดยรอบได้

 

ดังนั้น ก่อนการติดตั้งล้อหินเจียรทุกครั้ง จำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าหินที่จะทำมาใช้งานมีการร้าวหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจได้ง่ายๆ ด้วยการเคาะฟังเสียง โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ยกหินให้ลอยขึ้นด้วยนิ้วโดยสอดนิ้วเข้าไปที่รูกลางของหิน หรือสำหรับหินก้อนใหญ่ ใช้มือสอดเข้าไปที่รูและยกขึ้น
  2. ใช้วัตถุที่แข็ง เคาะที่ด้านข้างของหินเบาๆ 
  3. ฟังเสียง หินที่สภาพดี เสียงเคาะจะดังกังวาน ส่วนหินที่ร้าว เสียงจะดังทึบและเงียบลงอย่างรวดเร็ว

การเก็บรักษา

การปรับตั้งสมดุล

 

ใส่ความเห็น