แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

กระดาษทราย ผ้าทราย

กระดาษทรายน้ำ TOA-โหล

ใช้สำหรับขัดชิ้นงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ขัดสีพ่นรถยนต์, ฯลฯสินค้าขายเป็นโหล, 1โหล= 12 แผ่น ขนาดแผ่น 9x11นิ้ว

กระดาษทราย ผ้าทราย

กระดาษทราย TOA – แพ็ค

ใช้สำหรับขัดชิ้นงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ขัดสีพ่นรถยนต์, ฯลฯสินค้าขายเป็นแพ็ค, 1แพ็ค= 60 แผ่น ขนาดแผ่น 9×11นิ้ว