Showing 1–12 of 21 results

กระดาษทราย ผ้าทราย

กระดาษทรายน้ำ TOA-โหล

ใช้สำหรับขัดชิ้นงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ขัดสีพ่นรถยนต์, ฯลฯสินค้าขายเป็นโหล, 1โหล= 12 แผ่น ขนาดแผ่น 9x11นิ้ว

กระดาษทราย ผ้าทราย

กระดาษทราย TOA – แพ็ค

ใช้สำหรับขัดชิ้นงานเหล็ก เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ขัดสีพ่นรถยนต์, ฯลฯสินค้าขายเป็นแพ็ค, 1แพ็ค= 60 แผ่น ขนาดแผ่น 9×11นิ้ว

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายสายพาน 10x330mm

เหมาะสำหรับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม รอยต่อชน รับประกันรอยต่อไม่เลื่อนหลุดขั้นต่ำ เบอร์ละ 10 เส้น

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายสายพาน 20*520mm

เหมาะสำหรับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม รอยต่อชน รับประกันรอยต่อไม่เลื่อนหลุดขั้นต่ำ เบอร์ละ 10 เส้น

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายสายพาน 4*24″

เหมาะสำหรับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม รอยต่อชน รับประกันรอยต่อไม่เลื่อนหลุดขั้นต่ำ เบอร์ละ 10 เส้น

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายสายพาน 4*36″

เหมาะสำหรับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม รอยต่อชน รับประกันรอยต่อไม่เลื่อนหลุดขั้นต่ำ เบอร์ละ 10 เส้น

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายสายพาน 6*48″

เหมาะสำหรับงานไม้ เหล็ก อลูมิเนียม รอยต่อชน รับประกันรอยต่อไม่เลื่อนหลุดขั้นต่ำ เบอร์ละ 5 เส้น

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายม้วน 2″*50M

ชนิดเม็ดทราย Aluminium Oxide เป็นนวัตกรรมการผลิตเพื่อให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เม็ดทรายมีความคม และ คงทนไม่สึกเร็ว

กระดาษทราย ผ้าทราย

ผ้าทรายม้วน 4″*50M

ชนิดเม็ดทราย Aluminium Oxide เป็นนวัตกรรมการผลิตเพื่อให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เม็ดทรายมีความคม และ คงทนไม่สึกเร็ว

กระดาษทราย ผ้าทราย

ล้อทราย 4*1″

สำหรับขัดแต่งผิวบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่นซอกมุม ร่องเกิดจากการพับขึ้นรูป

กระดาษทราย ผ้าทราย

ล้อทราย 5*1″

สำหรับขัดแต่งผิวบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่นซอกมุม ร่องเกิดจากการพับขึ้นรูป

กระดาษทราย ผ้าทราย

ล้อทราย 6*1″

สำหรับขัดแต่งผิวบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่นซอกมุม ร่องเกิดจากการพับขึ้นรูปความหนา 1" ขนาดรูกลาง 5/8", 15.85mm