ด้ามพร้อมเฟืองกรอหิน

696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ใช้สำหรับเเต่งหินเจียรไนให้มีความคม หรือปรับหน้าหินให้เรียบเสมอกัน

ด้ามพร้อมเฟืองกรอหิน

696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เปรียบเทียบ