ตะไบเพชร Riffler สองหัว #120

2,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เหมาะสำหรับใช้ขัดชิ้นงานด้วยมือ เช่น แม่พิมพ์พลาสติก

ตะไบเพชร Riffler สองหัว #120

2,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เปรียบเทียบ