มีดตัดกระจก

268 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ใช้สำหรับตัดกระจก ตัดกระจกหนา 2-12 mm.

มีดตัดกระจก

268 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เปรียบเทียบ