ล้อสักหลาดขัดเงา

268 บาท1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับขัดตกแต่งผิวชิ้นงานให้ขึ้นเงา โดยสามารถใช้ขัดงานได้โดยไม่ต้องใช้ยาขัด

  • 100mm-4"
  • 125mm
  • 150mm
  • 200mm
  • 75mm-3"
  • 25mm
  • 40mm
  • 0.4DCM
  • 0.6DCM
  • 0.7DCM
ล้างค่า
ล้อสักหลาดขัดเงา
เปรียบเทียบ