ล้อสักหลาดขัดเงา

268 บาท1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับขัดตกแต่งผิวชิ้นงานให้ขึ้นเงา โดยสามารถใช้ขัดงานได้โดยไม่ต้องใช้ยาขัด

ล้างค่า
ล้อสักหลาด
ล้อสักหลาดขัดเงา
addlinemahachak
โทร 026229622
email: shop@mahachaktechnology.com
เปรียบเทียบ