เครื่องเจียรสายอ่อน

4,280 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เครื่องเจียรสายอ่อนแบบเเขวน พร้อมสวิตช์ขาเหยียบปรับความเร็วรอบ

เครื่องเจียรสายอ่อน
เครื่องเจียรสายอ่อน

4,280 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

addlinemahachak
โทร 026229622
email: shop@mahachaktechnology.com
เปรียบเทียบ