เฟืองกรอหิน

364 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ใช้สำหรับเเต่งหินเจียรไนให้มีความคม หรือปรับหน้าหินให้เรียบเสมอกัน

เฟืองกรอหิน

364 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เปรียบเทียบ