แผ่นสักหลาดขัดเงา สี่เหลี่ยมจัตุรัส

696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับขัดตกแต่งผิวชิ้นงานให้ขึ้นเงา โดยสามารถใช้ขัดงานได้โดยไม่ต้องใช้ยาขัด

ขนาด : 370mm*370mm
ความหนา:  8mm.
ความแข็ง: 0.45DCM

แผ่นสักหลาดขัดเงา สี่เหลี่ยมจัตุรัส

696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เปรียบเทียบ