ใบตัดเหล็ก

348 บาท1,873 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เหมาะสำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ สามารถตัดได้เร็ว แผลเล็ก ใบมีความคมพิเศษ ตัดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ

ใบตัดเหล็ก SANWA, SUMO บรรจุกล่องละ 50 แผ่น

ใบตัดเหล็ก FOKUS บรรจุกล่องละ 25 แผ่น

ล้างค่า
ใบตัดเหล็ก
ใบตัดเหล็ก
addlinemahachak
โทร 026229622
email: shop@mahachaktechnology.com
เปรียบเทียบ