นโยบายร้านค้า

เว็บไซต์ของเราให้ความเคารพและใส่ใจเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเราได้ทำการดูแลข้อมูลส่วนตัวต่างๆและป้องกันข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ของเราไว้เป็นอย่างดี ความพึงพอใจของท่านต่อเรื่องวิธีการที่เราใช้ หรือเก็บข้อมูลของท่าน จึงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา

ข้อมูลที่ท่านให้
   ข้อมูลต่างๆที่เราได้รับจากท่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทร ที่อยู่ อีเมล์ต่างๆ เราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดีมิได้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ท่านจึงไม่ต้องเป็นกังกลว่าข้อมูลต่างๆของท่านจะหลุดสู่สาธารณะ ทางเรานั้นได้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าที่ท่านสั่ง แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆ และติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อพูดคุยและรับคำติชมต่างๆ

การติดต่อผ่านอีเมล์
   เมื่อท่านชมเว็บไซต์ของเรา และได้ทำการให้ข้อมูลต่างๆกับเราไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ การสื่อสารผ่านอีเมล์นั้น ข้อมูลต่างๆจะแจ้งเตือนเข้าสู่เมล์ทางการของบริษัทโดยตรง และไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมู,ของท่านนั้นจะไม่รั่วไหลสู่ภายนอก ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือสมาชิกเว็บไซต์ได้หากท่านพึงพอใจ